דגמי מרצדס ויטו עד 2014

  חיפוש לפי דגם  

  חיפוש לפי משפחה או תקציב  


סינון תוצאות חיפוש
הבחירות שלך:
תוצאות חיפוש דגמי מרצדס
 (18 דגמים)

מיון לפי:
Year ASC   שנה  
Manufactur ASC   יצרן  
Price DESC   מחיר  
תצוגה: 
List      
122 אוט' דיזל 3.0 (224 כ"ס) מחיר: 264,903 ש"ח לפרטים לחץ
116 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 296,770 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 (136 כ"ס) מחיר: 311,805 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 3 מושבים דיזל 2.1 מחיר: 339,300 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 377,000 ש"ח לפרטים לחץ
116 Crewbus אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 383,500 ש"ח לפרטים לחץ
116 Shuttle אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 411,800 ש"ח לפרטים לחץ
122 אוט' דיזל 3.0 (224 כ"ס) מחיר: 243,700 ש"ח לפרטים לחץ
116 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 266,000 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 (136 כ"ס) מחיר: 286,900 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 3 מושבים דיזל 2.1 מחיר: 312,200 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 346,800 ש"ח לפרטים לחץ
116 Crewbus אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 352,800 ש"ח לפרטים לחץ
116 Shuttle אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 378,900 ש"ח לפרטים לחץ
122 אוט' דיזל 3.0 (224 כ"ס) מחיר: 224,000 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 (136 כ"ס) מחיר: 235,100 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 3 מושבים דיזל 2.1 מחיר: 252,000 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 288,000 ש"ח לפרטים לחץ
116 Crewbus אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 295,400 ש"ח לפרטים לחץ
116 Shuttle אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 318,200 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 (136 כ"ס) מחיר: 180,500 ש"ח לפרטים לחץ
122 אוט' דיזל 3.0 (224 כ"ס) מחיר: 206,000 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 3 מושבים דיזל 2.1 מחיר: 214,100 ש"ח לפרטים לחץ
116 Crewbus אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 244,000 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 245,000 ש"ח לפרטים לחץ
116 Shuttle אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 267,600 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 141,100 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 2 מושבים דיזל 2.1 (136 כ"ס) מחיר: 141,200 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 168,100 ש"ח לפרטים לחץ
113 אוט' 3 מושבים דיזל 2.1 מחיר: 181,800 ש"ח לפרטים לחץ
116 Crewbus אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 205,000 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 208,000 ש"ח לפרטים לחץ
116 Shuttle אוט' דיזל 2.1 - 163 כ"ס מחיר: 225,300 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 113,400 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 120,700 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 136,200 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 142,400 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 177,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 96,600 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 101,700 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 105,900 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 116,300 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 116,300 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 119,000 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 151,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 90,400 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 95,900 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 96,600 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 102,500 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 107,600 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 114,100 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 129,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 71,200 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 71,200 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 75,700 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 75,700 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 81,600 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (116 כ''ס) מחיר: 84,900 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 90,600 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 110,000 ש"ח לפרטים לחץ
ואן אוט' 3.7 מחיר: 24,300 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 64,900 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 68,300 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 69,000 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 75,700 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 83,700 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 95,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 59,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 60,300 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 61,900 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 72,900 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 77,700 ש"ח לפרטים לחץ
ואן 115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 81,000 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי אוט' דיזל 2.1 מחיר: 19,700 ש"ח לפרטים לחץ
111 CDI אוט' דיזל 2.1 (109 כ''ס) מחיר: 61,100 ש"ח לפרטים לחץ
115 CDI אוט' דיזל 2.1 (150 כ''ס) מחיר: 64,800 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי ידני דיזל 2.1 מחיר: 16,400 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי אוט' דיזל 2.1 מחיר: 16,800 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 מחיר: 20,600 ש"ח לפרטים לחץ
CDI אוט' דיזל 2.1 מחיר: 22,300 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי ידני דיזל 2.1 מחיר: 15,100 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי אוט' דיזל 2.1 מחיר: 15,700 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 מחיר: 18,900 ש"ח לפרטים לחץ
CDI אוט' דיזל 2.1 מחיר: 19,600 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי ידני דיזל 2.1 מחיר: 13,600 ש"ח לפרטים לחץ
CDI קומבי אוט' דיזל 2.1 מחיר: 14,600 ש"ח לפרטים לחץ
CDI ידני דיזל 2.1 מחיר: 16,400 ש"ח לפרטים לחץ
CDI אוט' דיזל 2.1 מחיר: 16,800 ש"ח לפרטים לחץ

2